Geredo AB

GEREDO, Gefle Ekonomi & Redovisning AB

Vi är en ekonomi-redovisningsbyrå belägen i Norra Åbyggeby,

ca 10 km norr om Gävle centrum.

Vi erbjuder de ekonomiska tjänster ert företag behöver.

Bolaget startade sin verksamhet 2007.

GEREDO, Gefle Ekonomi & Redovisning AB

Vi vänder oss framför allt till små och medelstora företag.

Genom att anlita en auktoriserad redovisningskonsult SRF Konsulterna,

får Ni garanterad kvalitet och kompetens på utfört arbete.


Bedriver Ni en seriös verksamhet och vill ha hjälp med detta

och på så vis få mer tid över till er kärnverksamhet?

Då kan Ni kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa till.

Heléne Hansson

Auktoriserad Redovisningskonsult

helene@geredo.se

+46 26-456 16 61

Emelie Wikström

Redovisningskonsult

emelie@geredo.se

+46 26-456 16 62

Auktoriserad redovisningsbyrå

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för hög kvalitè.


Genom att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult får du:

- rätt kompetens

- effektiva kvalitetssäkrade rutiner

- flerårig erfarenhet och

- en naturlig rådgivare som fungerar som företagets bollplank i    frågor som rör ekonomi, administration och företagande.


Att vara auktoriserad innebär att vi följer branschens riktlinjer och lever upp till kraven. Vi uppdaterar kontinuerligt våra kunskaper genom fortbildning och blir kvalitetsgranskade av SRF konsulterna. Då kan ni känna er trygga och fokusera på era affärer.


Vi har en Auktoriserad Redovisningskonsult vilket innebär att vi arbetar enligt Svensk standard för redovisningstjänster, REX. Det betyder att redovisningen håller hög kvalitet redan när den upprättas och att lagar och regler följs. God redovisningskvalitet skapar förtroende hos både finansiärer och myndigheter. Kvalitet i redovisning och rapportering är också starkt sammankopplat med företagets utveckling och framgång. Rätt beslutsunderlag ger möjlighet till ökad lönsamhet och god likviditet. Auktorisationen garanterar också att konsulten har en godkänd ansvarsförsäkring som skyddar vid eventuella felaktigheter som skulle kunna uppstå.


Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet "rätt från början"

© 2021 Geredo AB All Rights Reserved