Tjänster

Tjänster

 • Löpade Bokföring
 • Fakturering
 • Leverantörsfakturor
 • Momsredovisning
 • Löner, kontrolluppgifter
 • Arbetsgivaravgifter
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Deklarationer m.m
 • Konsultation och Rådgivning
 • Uppstart av bolag m.m
 • Återkoppling och rapportering-Personlig Service

-Kundanpassade lösningar

-Kvalitet Certifierad


Vi använder oss av dom senaste redovisningssystemen


Redovisningsmiljö

 • Molnbaserade redovisningssystem
 • Skanninglösningar
 • Digitalinlämning av årsredovisning m.m

Bokföring


Alla företagare i Sverige ska följa Bokföringslagen och i många fall även Aktiebolagslagen, vilket inte är så lätt för den som inte kan ekonomi. Som företagare ska du ha möjlighet att fokusera på det du brinner för – din kärnverksamhet. Ekonomi och lönehantering ska du överlåta till någon som har de rätta kunskaperna på området – en Auktoriserad Redovisningskonsult.

350 000 företagare har redan gjort sitt val


Våra Auktoriserade Redovisningskonsulter och deras kollegor arbetar idag på uppdrag åt cirka 350 000 företag och hjälper dem med allt från bokföring, deklarationer, bokslut, skatter, löner, fakturor till ekonomisk analys och rådgivning. Som företagare kan du välja att lägga ut hela ekonomihanteringen eller delar av den till en redovisningsbyrå.


Auktorisationen är till för företagen


När du anlitar en byrå med Auktoriserade Redovisningskonsulter vet du att du får hjälp av ett företag som har rätt kompetens, flera års erfarenhet och kvalitetssäkrade effektiva rutiner. Det finns många både seriösa och oseriösa aktörer i redovisningsbranschen idag så var noga när du väljer din konsult. Bara det bästa är gott nog för ditt företag! En Auktoriserad Redovisningskonsult är kvalitetssäkrad via auktorisationen och har högt förtroende på marknaden. Att den som sköter ditt företags bokföring har högt förtroende hjälper även till att skapa ökat förtroende för ditt företag. En Auktoriserad Redovisningskonsult är en professionell affärspartner som för många företagare blir ett oumbärligt stöd och bollplank i frågor kring ekonomi och företagande.

Rapport om årsredovisningen – kvalitetskvittot för företag


En Auktoriserad Redovisningskonsult kan dessutom skriva en Rapport om årsredovisningen, alternativt årsbokslutet, som är ett kvitto på god kvalitet i ditt företags redovisning. Rapport om årsredovisningen, alternativt årsbokslutet, är värdefull och uppskattas av banker och andra kreditgivare.


Källa: SRF Konsult.se

Varför man bör välja en Auktoriserad Redovisningskonsult

                                                                                        

En Auktoriserad Redovisningskonsult arbetar enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Rex. Det betyder att redovisningen håller hög kvalitet redan när den upprättas. God redovisningskvalitet skapar förtroende hos både finansiärer och myndigheter. Kvalitet i redovisning och rapportering är också starkt sammankopplat med företagets utveckling och framgång. Rätt beslutsunderlag ger möjlighet till ökad lönsamhet och god likviditet. Auktorisationen garanterar också att konsulten har en godkänd ansvarsförsäkring som skyddar vid eventuella felaktigheter som skulle kunna uppstå.

 

Väljer Ni en Auktoriserad Redovisningskonsult så får Ni:


- En kunnig rådgivare som är uppdaterad på gällande lagar och regler

- Hög kvalitet i din ekonomiska rapportering kvitterad via en Bokslutsrapport

- Ökat förtroende hos intressenter, finansiärer och myndigheter

- En aktiv och engagerad samarbetspartner

- Ett tryggare företagande och mer tid över till annat

 


               

 

 

                                            

Vi finns här för Er...
Det går bra nu...