Auktoriserad Redovisningskonsult

Vi arbetare enligt REX

Auktoriserad Redovisningskonsult

 

                                                                                        

 

En Auktoriserad Redovisningskonsult arbetar enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Rex. Det betyder att redovisningen håller hög kvalitet redan när den upprättas. God redovisningskvalitet skapar förtroende hos både finansiärer och myndigheter. Kvalitet i redovisning och rapportering är också starkt sammankopplat med företagets utveckling och framgång. Rätt beslutsunderlag ger möjlighet till ökad lönsamhet och god likviditet. Auktorisationen garanterar också att konsulten har en godkänd ansvarsförsäkring som skyddar vid eventuella felaktigheter som skulle kunna uppstå.

 

Väljer Ni en Auktoriserad Redovisningskonsult så får Ni:

  • En kunnig rådgivare som är uppdaterad på gällande lagar och regler
  • Hög kvalitet i din ekonomiska rapportering kvitterad via en Bokslutsrapport
  • Ökat förtroende hos intressenter, finansiärer och myndigheter
  • En aktiv och engagerad samarbetspartner
  • Ett tryggare företagande och mer tid över till annat

 

En av fördelarna med att anlita en Auktoriserad Redovisningsbyrå är den att det frigörs en hel del tid till att ägna sig åt det man är bra på d.v.s sin huvudverksamhet (pengar kommer in). Samt att kvalitet och kompentens är en garanti.

 

Det finns många redovisningskonsulter att välja bland – för ditt företag är det viktigt att anlita en av de bästa. Det är därför det idag finns cirka 6 000 kvalitetssäkrade Auktoriserade Redovisningskonsulter i Sverige.